Umístění parku

Park Na Špici je součástí městské zeleně vázané na řeky Labe a Chrudimku.

Je vymezen ze severu a západu soutokem obou řek a z jihu Spojilským odpadem.

Na východě je pak vymezen výběžkem zahrádkářské a chatové osady směrem k Labi.

Výjimečnost místa

Park je výjimečný jednak svým umístěním na soutoku řek Labe a Chrudimky a také přímou návazností na historické centrum města.

Svým umístěním pak park spolu s centrální vodní plochou „Čičák“ , který je významným krajinným prvkem, je i místem výskytu mnoha druhů ptactva.

Park Na Špici je ideálním místem pro rekreaci, sport a zábavu.

Přístupové cesty

Do Parku Na špici se můžete dostat 6 přístupovými cestami naznačenými na mapě vpravo, včetně lávky přes řeku Chrudimku.

Otevírací doba – pavilon

duben – říjen: Po-Čt 9 – 20 hod., Pá-Ne 9 – 21 hod.
listopad – březen: 9 – 16 hod.

Informace – kontakt

Vlastník parku: Statutární město Pardubice
Provozovatel Parku: městský obvod Pardubice I
Tel. kontakt na správce parku v otevírací době pavilonu: +420 731 643 100